PROGRAMARCHÍVUM

Jun. 2018

 


Szervező: Tranzit Alapítvány


Kedd | 05. Jun. 2018 | 19:00 óra

UniCante egyetemi kórus

kedd, június 5., 19:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)

Rám nevet a föld s a tiszta égbolt”
az UniCante egyetemi kórus évadzáró hangversenye
karnagy: Fekete MiklósSzervező: Unicante, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Szerda | 06. Jun. 2018 | 19:00 óra

Beszélgetés - a "szegénység" megjelenítése a művészetben és a médiában

szerda, június 6., 19:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Reciproca Egyesulet, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Péntek | 08. Jun. 2018 | 18:30 óra

Falling Walls Lab Romania

péntek, június 8., 18:30
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: DAAD Romania, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Szombat | 09. Jun. 2018 | 09:00-20:00 óra

MentésMásként - pedagógia konferencia

szombat, június 9., 9:00 - 20:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)

A mentésMásként pedagógia konferencia célja, hogy lebontsuk a tévhiteket és másként mentsük el azokat a bevésődött gyakorlatokat, amelyek ellehetetlenítik egy demokratikus és funkcionális oktatási rendszer létrejöttét. Az áthallásos cím az oktatásban részt vevő minden gyermek bevonását célzó módszerek felkutatására is vonatkozik.

Az előadások, műhelyek és kerekasztal-beszélgetések során az oktatási rendszert érintő általános kérdéseket (pedagógusképzés, gyermekszegénység, szociális hátrány, inklúzió, rasszizmus, abúzus) egy-egy gyakorlati támponton, tanítási tapasztalaton, bevált módszeren keresztül közelítjük meg.Program

Sajátos nevelési igényű gyermekek a romániai oktatásban
09:00-10:00 Nagy B. Szilárd: Diagnózisalapú fejlesztés. A hazai iskolai integráció dilemmái
10:00-11:30 Érzem, amit érzel – érzékenyítő workshop. Műhelyvezető: Ilyés Irén

11:30-11:45 Szünet

Elmélet és gyakorlat szociális hátrányra és inklúzióra
11:45-12:45 Gyermekvédelem és gyermekjogok – tévhitek és gyakorlat
12:45-13:15 Szegénységszociológia: ok helyett okozat?
13:15-13:45 Harbula Hajnalka: Tapasztalati közösségek és az oktatáshoz való hozzáférés. A ROMEDIN projekt
13:45-14:15 Major Zsuzsa: „Állványozás” szociális és érzelmi tanulással

14:15-15:30 Ebédszünet

Gyermekjogok: elméletből gyakorlat
15:30-16:30 Juhász Bálint: Diákok és közélet - online-előadás
16:30-17:00 László Éva: A szexuális bántalmazás megelőzési lehetőségei az iskolában. „Csak, megkérem, a szexről és az erőszakról ne beszéljünk."
17:00-17:45 A jogvédelemtől a jogérvényesítésig: mire jók a jogok? – beszélgetés diákokkal

17:45-18:00 Szünet

18:00-18:30 Jelelő Kórus előadása – Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

18:30-20:00 A pedagógusképzés és az oktatási rendszer tabuiról – szakmai kerekasztal


Szervező: Láthatatlan Kollégium, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Hétfő | 18. - Csütörtök | 21. Jun. 2018

Művészet és / vagy oktatás. Pedagógiai fórum

hétfő, június 18. - csütörtök, június 21., 10:00 - 16.00 között

Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)

A Tranzit Ház életéhez több mint tíz éven keresztül szervesen kapcsolódott a Gyerektábor, amely már indulásakor olyan kidolgozott program mentén fogott össze szakemberként pedagógusokat, művészeket, szociális munkásokat, akik számára a másság megismerése / megismertetése, promoválása és elfogadása / elfogadtatása a mindennapi élet szerves részeként fogalmazták meg.

E témák mentén beszélgetünk a június 18 és 21. között megrendezésre kerülő Pedagógiai fórumon, ahol a délelőtti program elméleti felvezetései után olyan gyakorlati tapasztalatok kerülnek bemutatásra, amelyek támpontként szolgálhatnak konkrét helyzetekben.

A Fórumot követő gyakorlati munkára június 25-30. között kerül sor az INTERKULTI gyerektábor keretében.

A program helyszíne a Tranzit Ház, házigazdája a Tranzit Alapítvány.

Az előadások román nyelven folynak.

A belépés ingyenes!

PROGRAM

június 18., hétfő

10.00 - 11.30
Sorana Constantinescu, kutató, Demokrácia Tanulmányozási Központ, BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

A romániai iskolák három problémája
Az előadásban a romániai iskolák három problémáját fogjuk tárgyalni: az oktatás minőségét, nemzetközi összehasonlításban, a vidéki-városi oktatás eltéréseit, és nem utolsósorban az iskola hatását a demokráciára, Kelet-Európa demokratikus hanyatlásának a kontextusában.

11.30 - 11.50 KÁVÉSZÜNET

11.50 - 13.20
Costache Adrian, filozófus, az IDEA Print & Design kiadó Heteropedagógiák sorozatának szerkesztője

Heteropedagógiák – Mit kérhetünk ma az iskolától?
A pedagógiát mindig is a felnőttek szemszögéből írták. A diszciplína története a gyerekeknek, leginkább mások gyerekeinek tartott prédikációk története, amelyet jószándékú felnőttek adtak elő arról, hogy kicsodák ők, vagy kinek is kellene lenniük, mit kellene tudniuk, akarniuk, mit kellene önmagukért és másokért tenniük, mit kellene szeretniük és miért. És ugyanakkor ez a történet azoknak a doktrínáknak a története is, amelyek arról szólnak, mit kellene megkövetelnie az iskolának a gyerekektől annak érdekében, hogy azzá váljanak, amivé az iskola tenni akarják őket. Soha a pedagógia története során a gyerek hangja, vagy általában azé, akit oktatnak, nem szólalhatott meg. Az általunk javasolt előadásban ezen a helyzeten próbálunk meg változtatni, megfordítva az oktatás, és különösen az iskolai oktatás problémáját. Nem azt kérdezzük, hogy „mit kellene az iskolának megkövetelnie a gyerekektől?” hanem azt, hogy „Mit kellene a gyerekeknek megkövetelniük az iskolától?” Az első feladat, amelyet meg kell oldanunk, ennek a kérdésnek megalapozni a legitimációját. Más szóval azt kell megmutatnunk, hogy az éretlenség, ignorancia és általában a beteljesületlenség ellenére a gyerekek mégis abban a pozícióban vannak, hogy etikai nyomást gyakorolhatnak az iskolára. Ebből a tételből kiindulva megpróbáljuk majd kimutatni, hogy ez a fajta etikai nyomás nehéz helyzetbe hozza az iskolát, mivel nem lehet tudni, hogy adhat-e rá valaha is egy megfelelő választ.


13.30 - 14.30 EBÉDSZÜNET

14.30 - 16.00
Harbula Hajnalka, Magyari Noémi

Oktatás & művészet: a Tranzit gyerektábor modellje
Egymás kultúrájának a megismerése, a különbözőség, a másság, az elfogadásra való fogékonnyá tétel az évente harminc, több etnikumú gyereknek teret biztosító művészeti alkotótábor célja. A tizenhárom alkalommal megszervezett Gyerektábor egy olyan nyelvileg és szociálisan is heterogén teret hozott létre a több évi gyakorlat során, amely nem csak a résztvevők, de azok szülei, a tágabb közösségük számára is élménydús, kreatív művészeti műhelyekkel mutat példát a valódi együttműködésre. Ez a jó példa kerül a Fórum részeként bemutatásra.

június 19., kedd

10.00 - 11.30
Gabriel Boldiș és Laura Borotea, a Monotremu Egyesület megalapítói

Oktatás & művészet: a Minitremu Art Camp modell


11.30 - 11.50 KÁVÉSZÜNET

11.50 - 13.20
Solymosi Erika, viselkedéselemző BCaBA

"The Good Behavior Game" – A jó viselkedés játéka
A "The Good Behavior Game" egy bizonyíték alapú stratégia, amelyet különböző csoportokban lehetséges alkalmazni. Ennek a stratégiának a segítségével az oktatók úgy a gyerekek, mint az oktatók számára kellemes módon segíthetik elő a gyerekek pozitív viselkedését. A technika a közös, csoportos jutalmazás motivációjára épül, és többféle csoport esetében alkalmazható, életkortól, vagy a csoport nagyságától függetlenül.

13.30 - 14.30 EBÉDSZÜNET

14.30 - 16.00
Michailov Mihaela, dramaturg, a Replika Központ társalapítója
Oktatás & művészet: a Replika modell

Az empátia pedagógiái
Hogyan építhetőek fel a színházon keresztül a szolidaritás és empátiai pedagógiái?
Hogyan késztethetjük a fiatal közönséget arra, hogy elképzeljék a maguk számára a politikai részvétel társadalmi stratégiáit?
A bukaresti Replika Oktatási Színházi Központ által kidolgozott gyakorlatokat alapul véve a központ egyik alapítója, Mihaela Michailov dramaturg a Központhoz tartozó művészek által kidolgozott különböző módszereket fogja bemutatni. A módszerek a gyerekek felhatalmazásának emocionális politikáira koncentrálnak. Mert minden gyereknek szüksége van egy közös térre, amelyben kifejezheti és megmutathatja önmagát.

június 20., szerda

10.00 - 11.30
Harbula Hajnalka, antropológus, tanár
Oktatási hálózatok és alternatív pedagógiák
A jelenlegi román oktatási rendszerrel kapcsolatos kutatások és felmérések annak a szükségességét mutatják, hogy a jelenlegi rendszert az európai oktatási tendenciák mentén helyezzük el. Ezek a kutatások az iskolai népesség nagyfokú szegmentálódását, az oktatási rendszer alulfinanszírozottságát, az oktatás presztízsének a csökkenését, valamint a szabad piac oktatási folyamatban játszott szerepének a túlértékelését mutatják. Az előadás olyan nem-kormányzati kezdeményezésekbe nyújt bepillantást, amelyek alternatív pedagógiai gyakorlatok mentén jutottak arra a következtetésre, hogy olyan oktatási gyakorlatokra van szükség, amelyek a közösségek valós szükségletein alapulnak.

11.30 - 11.50 KÁVÉSZÜNET

11.50 - 13.20
Kozák Gyula, szociológus, kutató, Nemzeti Kissebségkutató Intézet

Párbeszéd a kulturális és kritikai multikulturalizmus között. A másság kezelésének kortárs perspektívái
Az évek során a társadalmak egyre változatossabbá váltak a különbség, különbözőség szempontjából. Ez egy tény nem csak a közpolitikák kialakításának szempontjából, hanem a hétköznapi élet szintjén is kihívást jelent. Az előadás egy egyszerű kérdésre próbál meg választ adni: hogyan lehetséges élni a különbözőségben. A kérdés minden egyszerűségével együtt egy adekvát válasz megfogalmazása mindennél bonyolultabbnak látszik. Az előadás felvonultatja a multikulturalizmus klasszikus értelmezésének inherens problémáit és az interkulturális dialógus perspektívájának korlátait, miközben rámutat az ezeknek a megközelítéseknek az alapján kidolgozott közpolitikáknak az interkulturális viszonyokra gyakorolt hatására. Az előadás a kultúra egy általánosabb fogalma mellett érvel, valamint a másság politikáinak és az interkulturalitás normatív elveinek az alkalmazását a konkrét társadalmi mozgalmak által megfogalmazott elvek és elvárások mentén képzeli el.

13.30 - 14.30 EBÉDSZÜNET

14.30 - 16.00
Maxim Lorand és Valer S. Cosma

Oktatás & művészet: a Telcsi modell
A telcsi Nyári Egyetem művészek, elméletalkotók, gyakorlati emberek, aktivisták, egyetemisták, a helyi iskolák/középiskolák diákjainak, a helység és környék fiataljainak és felnőtteinek vidám találkozóhelye. Az általunk megfogalmazott legfontosabb cél egy, a midnennapi életben releváns párbeszéd kialakítása társadalmi, politikai, kulturális és történelmi folyamatokról Romániában, valamint regionális és globális kontextusban. A nyári egyetem a városi bentlakások területén kívül zajlik, egy olyan régióban, amely az idők során különböző modernizációs és alulfejlettségi, urbanizáló és vidékiesítő, meggyökereztető és elgyökértelenítő folyamatokat tapasztalt meg, miközben a régió a országos és nemzetközi migráció fontos pólusa is maradt egyben. A telcsi Nyári Egyetem abban hisz, hogy a tanulás folyamata élethosszig tartó. Éppen ezért hosszú távú oktatási-kulturális programokat alakít ki, amelyeket a környék felnőtteinek és gyerekeinek szán, valamint mindazoknak, akik az országból és külföldről ide látogatnak.
http://telciusummerschool.ro/ro/bine-ai-venit-2/

június 21., csütörtök

10.00 - 11.30
Vincze Enikő, antropólogus, aktivista Desire Alapítvány, egyetemi professzor, BBTE, Európai Tanulmányok

Az iskola mint a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének tényezője
Napjaink Romániájában igen elterjedt az a nézet, miszerint „a romák társadalmi inklúziója” elsősorban az iskolai nevelésben való részvételen keresztül történik meg. Ez az ideológia azt is vallja, hogy a szegények nevelés révén törhetnek ki a szegénységből. Ebben a diskurzív mezőnyben alulértve, de sokszor explicite is kimondódik, hogy a nevelés ebben az esetben civilizáló eszköz is és / vagy a többségi társadalom normáinak és értékeinek az elfogadását jelenti, amelyek a maguk során feltételezetten garantálják a jólétet vagy legalábbis a decens életet. Műhelybeszélgetésünk célja kritikailag leépíteni ezt az ideológiát és helyette egy olyan megközelítésmódot javasolni, amely felismeri hogy az iskolai nevelés nem feltétlenül (és önmagában semmiképpen sem) csökkenti a szegénységet, mert az iskola a társadalmi egyenlőtlenségek tényezőjeként működik. Beszélgetésünkben felhasználjuk a „ROMEDIN - Nevelés a társadalmi inklúzióért és igazságosságért” című program által felszínre hozott példákat.

11.30 - 11.50 KÁVÉSZÜNET

11.50 - 13.20

Kovács Mária, a CILSDGC elnöke

A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasás, írás és vita által
A műhely során a kritikai gondolkodás fejlesztésének néhány stratégiáját kívánjuk bemutatni a résztvevőknek. Ezeket a stratégiákat különböző életkorú gyerekek vagy fiatalok esetében lehetséges használni, olyan oktatási tevékenységek során, amelyek feltételezik az olvasást, írást és a vitát. A résztvevők tanuló személyekként fogják megtapasztalni a tevékenységeket, ezután pedig rávezetjük őket a stratégiák értelmének és hatékony alkalmazásának a felismerésére, saját oktatási tevékenységeik céljainak a függvényében.

13.30 - 14.30 EBÉDSZÜNET

14.30 - 16.00
Panait Laura, antropológus, a La Terenuri társalapítója

Oktatás & művészet: a monostori La Terenuri modell
La Terenuri – művészeti beavatkozástól a közösségi részvételig
A La Terenuri – Közösségi Tér a Monostoron egy, a Colectiv A Egyesület által 2012-ben indított projekt, amely a Monostor negyedben, illetve a La Terenuri környékén megvalósuló művészeti beavatkozásokra épül. Úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk el a beavatkozás után a környéket, és ezek után kifejlesztettünk itt egy aktivista-közösségi projektet, amelyet a közösségről való tanulás Városi Laboratóriumának szántunk: hasonló gyakorlatok, állandó városi tesztek, városi kertészkedés, viták, kulturális események, gyerekeknek és fiataloknak szóló műhelyek, valamint számos más tevékenység, amely a tömbháznegyed, valamint a hatóságok zöldövezetek és a mindenki számára elérhető közös terek iránti társadalmi-kulturális felelősség növelését célozták meg. Mindezek mellett itt alapoztuk meg a monostori kezdeményezések csoportját, amely az egyetlen ilyen jellegű csoport Kolozsváron. Mindezek a tevékenységek olyan típusú munkát feltételeznek a városnegyedekben, amelyek a kortárs városok fenntartható jövőjét tematizálják.A projekt társfinanszírozója a Román Nemzeti Kulturális Alap és a “Vereinigte Aktion für Rumänien” Egyesület (Németország).
A projekt tartalma nem türközi a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. A Román Nemzeti Kulturális Alap nem felelős a projekt tartalmáért, valamint azért, ahogyan annak eredményei hasznosulnak. Ezek teljes egészében a kedvezményezett felelősségébe tartoznak.

Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Csütörtök | 21. - Péntek | 22. Jun. 2018

Banner készítés - workshop

csütörtök - péntek, június 21 - 22., 16:00 - 18:00
Tranzit Ház, stúdio, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Tranzit Alapítvány


Csütörtök | 21. - Péntek | 22. Jun. 2018

NGO vásár | kiállítás - Cluj Pride 2018

csütörtök - péntek, június 21 - 22., 18:00 - 21:00
Tranzit Ház, stúdio, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Tranzit Alapítvány


Csütörtök | 21. Jun. 2018 | 19:00 óra

Hogyan kezeljük a negatív üzeneteket? | workshop - Cluj Pride 2018

csütörtök, június 21, 19:00
Tranzit Ház, stúdio, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Tranzit Alapítvány


Csütörtök | 21. Jun. 2018 | 19:00 óra

Lgbtq&a | beszélgetések - Cluj Pride 2018

csütörtök, június 21, 19:00
Tranzit Ház, stúdio, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Tranzit Alapítvány


Csütörtök | 21. Jun. 2018 | 19:00 óra

CentriFUGA: Párhuzamos találkozások - kortárs zenei koncert

csütörtök, június 21, 19:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)

Műsor:
Bartók Béla: Hegedűduók (válogatás)
Balogh Máté: Fiatal asszonyok éneke
Kurtág György: Homage a R. Sch.
Szőcs Márton: Hangzók
Kedves Csanád: Istenek bűne
Sándor László: Hajnali (dal J. A. Szomorúfűz című versére)
Tornyai Péter: Hegedűduók

Versek: József Attila

Molnár Anna: ének
Sándor László: hegedű
Tornyai Péter: hegedű, brácsa
Taraszova Krisztina: zongora
Bertek Zsolt: zongora, trombita

Vezényel: Kedves CsanádSzervező: CentriFUGA, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Péntek | 22. Jun. 2018 | 17:00 óra

Az Lgbtq + megjelenítése a nyilvános diskurzusban

péntek, június 22., 17:00
Tranzit Ház, stúdio, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, GoFree Egyesulet, Tranzit Alapítvány


Péntek | 22. Jun. 2018 | 18:00 óra

Ruth Borgfjord: Iubire LGBT | kiállítás - Cluj Pride 2018

péntek, június 22., 18:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Les Sisterhood, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Péntek | 22. Jun. 2018 | 19:00 óra

A közösség hangjai | konferencia - Cluj Pride 2018

péntek, június 22., 19:00
Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)Szervező: Pride Egyesulet, Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Hétfő | 25. - Szombat | 30. Jun. 2018

INTERKULTI gyerektábor 2018

hétfő, június 25. - péntek, június 29., 09:30 - 17.30 között
szombat, június 30., 13.00 - záróünnepség

Tranzit Ház, nagyterem, Baritiu/Malom u. 16 (bejárat a Névtelen utca felől)

A Tranzit Alapítvány 2018. június 25 és 30. között szervezi meg az INTERKULTI gyerektábort a Tranzit Házban (Kolozsvár, Barițiu / Malom u. 16).

A táborban összesen 30, románul, magyarul, romani vagy egyéb nyelven beszélő, különböző nemzetiségű és szociális helyzetű, 7 és 14 év közötti gyereket várunk akik a következő műhelyekben vesznek majd részt: zsonglőrködés, kézművesség, vizuális és mozgásművészeti műhely. A helyek száma korlátozott.
Minden csoportot 2 kulturális animator vezet, a műhelyeket felkért művészek és szakértők irányítják.

A program részvételi díja 100 RON, melynek összege a műhelyekhez szükséges anyagköltség fedezésére szolgál. Abban az esetben, ha egy családból több gyerek vesz részt, kedvezményben részesülnek. A hátrányos családi helyzetű gyerekek számára ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk.

Beiratkozni az office@tranzithouse.ro vagy tranzit.foundation@gmail.com címeken, a 0737520854-es telefonszámon vagy hétfőtől péntekig, 10-14 óra között a Tranzit Alapítvány székhelyén lehet június 22-ig.A projekt társfinanszírozója a Román Nemzeti Kulturális Alap és a “Vereinigte Aktion für Rumänien” Egyesület (Németország).
A projekt tartalma nem türközi a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. A Román Nemzeti Kulturális Alap nem felelős a projekt tartalmáért, valamint azért, ahogyan annak eredményei hasznosulnak. Ezek teljes egészében a kedvezményezett felelősségébe tartoznak.

Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem


Szombat | 30. Jun. 2018 | 13:00-15:00 óra

INTERKULTI kiállítás és záróünnepség 2018

A Tranzit Alapítvány 2018. június 25 és 30. között szervezte meg az INTERKULTI gyerektábort a Tranzit Házban (Kolozsvár, Barițiu / Malom u. 16).

A táborban összesen 30 románul, magyarul, romani vagy egyéb nyelven beszélő, különböző nemzetiségű és szociális helyzetű, 7 és 14 év közötti gyerek vett részt, akik a következő műhelyekben végeztek különböző kreatív tevékenységeket: zsonglőrködés, kézművesség, vizuális és mozgásművészet. Minden csoportot két kulturális animátor vezetett, a műhelyeket felkért művészek és szakértők irányították.

Június 30-án 13 órától a záróünnepség keretében megtekinthető lesz a gyerekek munkáiból összeállított kiállítás, amelyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.A projekt társfinanszírozója a Román Nemzeti Kulturális Alap és a “Vereinigte Aktion für Rumänien” Egyesület (Németország).
A projekt tartalma nem türközi a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. A Román Nemzeti Kulturális Alap nem felelős a projekt tartalmáért, valamint azért, ahogyan annak eredményei hasznosulnak. Ezek teljes egészében a kedvezményezett felelősségébe tartoznak.

Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Nagyterem