Test, átmenetben

táncműhely — 1.12.2019 08:00

Test, átmenetben
A Test átmenetben egy kortárs táncműhely, amelyre a Tranzit Ház nagytermében kerül sor Alexandra Girbea vezetésével. A műhely a mozgás tanulmányozására épül, annak legegyszerűbb megnyilvánulási formájától legösszetettebb alakjaiig, megnyitva az utat új belső és külső területek felfedezése, valamint a másokhoz való viszonyulás új formáinak megtapasztalása előtt. A műhely formátuma szerint vasárnaponként kerül majd sor egy egy különböző témákat feldolgozó elmélyültebb kutatási találkozóra, szerdánként pedig egy rövidebb, klasszikus formátumú találkozóra.

A vasárnapi műhelyek a kísérletezés és felfedezés terét nyitják meg egy olyan időkeretben, amely lehetővé teszi a saját testben, percepciókban és mozgásjavaslatokban való elmerülést. A három decemberi találkozás alatt a szabad mozgás felfedezéséhez elengedhetetlen mozgáselvekre fogjuk irányítani a figyelmünket. A kurzus struktúrája úgy van elgondolva, hogy egy fokozatos és a lehető legösszetettebb vázat hozzon létre, amely ugyanakkor rugalmas, megengedi a résztvevő csoport dinamikájától függő változásokat.

A műhelyek kezdetén a test belsejére irányítjuk a figyelmünket, időt és türelmet áldozunk annak meghallgatására, átérzésére, a légzés megfigyelésére, az önészlelés folyamatának felélesztésére. Erre az első, csendes lépésre azért van szükség, hogy elindíthassuk a hétköznapi test és a kreatív, ösztönös test közötti átmenetet. A következő lépésben a test szerkezetét és mozgásban való működését vizsgáljuk meg: gyökerek, medence – gerinc – fej kapcsolata, mellkas – karok, légzés – mozgás. A testrészeket izoláción és integráción keresztül térképezzük fel, a belső kapcsolatokat próbáljuk megérezni és mozgásban kibontakoztatni, kifejezni. Ezekből az irányított feltérképezésekből kiindulva tematikus improvizációkhoz jutunk el, amelyek a lehető legnagyobb változékonyságot biztosítják a testnek. Az improvizációk során először egyénileg fogunk majd dolgozni, aztán párokban, majd végül csoportosan, az interakció ugyanis egy olyan elem, amely segíteni fog a mozgásmotívumok sokrétűvé tételében. Amint kialakul egy csoportdinamika, hagyni fogjuk a testet, hogy külső mozgásokat és információkat nyeljen el, miközben a ritmikussággal és koordonációval játszunk. Megpróbálunk majd rögzített mozgásanyagokat elsajátítani, ezeket fokozatosan leépítjük, dekonstruáljuk és átalakítjuk addig, amíg egy szabad tánchoz jutunk, amely kirázza az elméből a célokat és a koncentrációt, míg végül hagyjuk, hogy a spontaneitás táncoljon helyettünk.

A szerdai találkozások alatt improvizációs gyakorlatokban alkalmazzuk a vasárnapi műhelyek tanulságait, elmélyítjük az egyes mozgásfrázisokat, úgy azok kivitelezését, mint dekonstrukcióját, folyamatosan újrahasznosítva az információkat és megfigyelve, hogyan jelenik meg minden alkalommal valami új, a mozgásban rejlő árnyalatok sokféleségét. A szerdai kurzus elsősorban azoknak szól, akik részt vesznek a vasárnapi műhelyeken is, de ezen túl azoknak is, akik egy sűrítettebb kutatómunkában érdekeltek. A műhely formátuma csoporttól függően változik majd, lehetővé téve, hogy mindenki az általa kívánt intenzitással dolgozzon.

Teljes bérlet: 250 lej
80 lej / vasárnapi kurzus
200 lei / vasárnapi bérlet
30 lei / szerdai kurzus
80 lei / szerdai bérlet
Feliratkozni a kurzusra az alecsandra.girbea@gmail.com email címen lehet.
A résztvevőket megkérjük, hogy kezdés előtt 15 perccel érkezzenek meg a helyszínre.

Alexandra Girbea 10 éve kutatja a kortárs tánc világát, ezalatt egy eklektikus és sokrétű pályát járt be. A kortárs európai táncközpontok kísérleti műhelyeitől, a budapesti Kortárstánc Főiskolán át, a sporton és harművészeteken keresztül Alexandrát a mozgás mágiája és a mozgásban levő test funkcionalitásának sokrétűsége érdekli. Az általa elsajátított mozgástechnikák hozzásegítették a mozgás egyetemességének a felfedezéséhez, valamint a különböző diszciplínák alapelveivel való játékos kísérletezéshez. Az alkotók között, akik hatással voltak rá, megemlíthetjük a következőket: Valentina de Piante, Fighting Monkey, Tai Chi és Wu Shu, Yu Li irányítása alatt, Thomas Hauert, Tomas Bako, David Miko, Marco Torice, Kovács Tímea.

Alexandra a Bruxelles-i Egyetem Előadóművészeti mesteri programjának a végzőse, a Height Sense projekt három művészi rezidenciájának résztvevője Kovács Tímeával együtt. Kreatív tánckurzusokat tartott gyerekeknek a kolozsvári Ecsetgyárban, 2019 augusztusában pedig ugyancsak az Ecsetgyárban vett részt egy rezidenciaprogramban, Eranio Petruska vizuális művésszel együtt a Colectiv Performativ projekt keretében.