>>> Future Perfect #5 <<<

kiállítás — 15.10.2021 13:00

Future Perfect #5 / Befejezett jövő #5

Művészek: Kincső Bede, Bernadett Fejér, Júlia Kusztos, Mihai Șovăială
Kurátorok: Ágnes-Evelin Kispál & Attila Kispál

Megtekinthető: 15.10.2021 - 31.10.2021
Látogatható a #NAG keretében október 16–17-én 18:00–23:00 között
Látogatható október 18–31-e között mindennap 16:00–20:00 között
​​Tranzit Ház, Barițiu (Malom) utca, 16 szám

𝐾𝑖𝑣𝑜𝑛𝑎𝑡
Nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük: az új művészgenerációt anticipálni vagy felmérni tudnánk a régi, akadémizált – és ennek folytán halott – művészeti felfogás és nyelvezet eszközeivel.
Helyette egy harctér határait kívánjuk itt meghúzni, és egy elkövetkező forradalom (lehetetlen) kereteit meghatározni.
Mert bármilyen más törekvés csupán lezárná azt, ami el sem kezdődött, vagy megismételné azt, amit már eleve ismertünk.
A nagy művészek sohasem az érthető dolgok és emberek iránt érdeklődnek, hanem makacsul rámutatnak egy-egy égető kérdésre, még akkor is, ha ez a számukra a pusztulást jelenti.

𝐾𝑜𝑛𝑘𝑟𝑒́𝑡
Olyan alkotók, mint Mureșan Ciprian, Savu Șerban, Bejenaru Matei, Vătămanu Mona, valamint Tudor Florin, Monotremu (Borotea Laura és Boldiș Gabriel), Miklósi Dénes és Miklós Szilárd, Kispál Ágnes-Evelin és Kispál Attila az Ecsetgyár kurátorainak bátorítására egy-egy olyan lépésre kötelezik el magunkat, amely visszahelyezi őket a helyi közösségekkel és tétekkel való munka logikájába, a fiatal generáció művészeinek kiválasztása és ezek kiállításainak szervezése által. - Anton Răzvan és Iepure-Górski Mihai

A Future Perfect projekt #5 kiadása, olyan fiatal művészek egy-egy alkotását, alkotás sorozatát mutatja be a Tranzit Ház emeleti kiállítóterében, akiknek a művészi gyakorlatában a fotográfia mint elsődleges médium szerepel, vagy műveinek egyik alkotó elemeként van jelen. Ugyanakkor az otthon fogalmának kérdése tágabb személyes-történelmi kontextusban, illetve intim, szakmai megjelenése, valamint szociológiai és építészettörténeti megközelítésben foglalkoztatja az alkotókat.

A négy meghívott kiállító művész Bede Kincső, Fejér Bernadett, Kusztos Júlia és Mihai Șovăială bár az ország különböző városaiból származnak, és részben – Bukarestben, Kolozsváron – többük itt kezdte el felsőfokú képzését, mégis külföldön folytatták tanulmányaikat, ott élnek és dolgoznak. - Ágnes-Evelin Kispál & Attila Kispál

Partner: Tranzit Ház
A kiállítás a Living the Future – a művészeti alkotás támogatásának lehetőségei válságos időkben c. program része.
A program társ támogatója a Román Nemzeti Kulturális Alap. A program nem tükrözi szükségszerűen a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. Az RNKA (AFCN) nem vállal felelősséget a projekt tartalmáért vagy a projekt eredményeinek felhasználásáért. Ezek kizárólag a kedvezményezettet terhelik.
A projekt Kolozsvár Helyi Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának támogatásával jött létre.