Szimpózium: Mi a „kortárs” a táncban?

szimpózium — 11.11.2021 17:00

DanceLAB in Tranzit
MI A „KORTÁRS” A TÁNCBAN?
Nemzetközi szimpózium

november 11., csütörtök
19.00-20.30 (online)
PROLÓGUS: VIRTUÁLIS NEMZETKÖZI BESZÉLGETÉS A MULTILOGOS-AL AZ ALTERNATÍV TUDÁSTERMELÉSRŐL
Hogyan befolyásolják a történelmi és intézményi korlátok, változások a tánctudás előállításának és átadásának a gyakorlatát? Milyen etnográfiai és kortárs művészeti példákat ismerünk, amelyek kimozdítják a hegemónikus tudástermelést és művészeti gyakorlatot?
Résztvevők:
Beatriz Herrera Corado, Raymundo Ruiz González (Multilogos, Latin-Amerika) és Georgiana Gore (Choreomundus, Université Clermont Auvergne).
Moderátor: Urvi Vora

november 12., péntek
14.00-14:30 (helyi idő szerint)
BEVEZETÉS: A PROJEKT FOGALMI KERETE ÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSFELTEVÉSEI
Hogyan folytathat párbeszédet egymással a kulturális antropológia és a kortárs táncművészet egy innovatív oktatási és előadói gyakorlat létrehozásának érdekében, amiben az művészek alkotói és partneri minőségben vehetnek részt anélkül, hogy fel kellene adniuk egyéniségüket? Milyen utakon, módokon közelíthetjük meg a „kortárs” tánc fogalmának értelmezéseit?
Résztvevők:
Könczei Csilla (kurátor, a konferencia szervezője), Urvi Vora (a szimpózium szervezője)
Moderátor: Urvi Vora

14.30-15:40
MŰVÉSZI KONCEPCIÓK, TAPASZTALATOK
Hogyan változtathatja meg a transznacionális együttműködés a tánc produkciójának, előadásának és oktatásának a feltételeit? Hogyan változtathatja meg a „kortárs” jelző a tánc értelmezését és gyakorlatát, valamint a megtestesített tudásrendszerekről, és azok átadásáról alkotott képünket?
Résztvevők:
Alexandra Dancs, Bogdan Olarson, Sashar Zarif, Urvi Vora (rezidens művészek).
Moderátor: Könczei Csilla

16.00-17:30
A „KORTÁRS” TÁNC INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSEI
Ha a „kortárs” fogalma önmagában is megkérdőjeleződik, hogyan segíthetnek a különböző tudományágak kortárs tánc-felfogásai annak újradefiniálásban? Hogyan kapcsolódik a táncgyakorlat és a táncpedagógia a testpolitikákhoz?
Résztvevők:
Miki Braniște (Colectiv A), Georgiana Gore (Choreomundus, Université Clermont Auvergne), Urmimala Sarkar (Jawaharlal Nehru Egyetem, Új-Delhi), Vava Ștefănescu (CNDB).
Moderátor: Urvi Vora

18.00-19.30
A „KORTÁRS” ÉS A „HAGYOMÁNYOS” VISZONYA A GLOBÁLIS/LOKÁLIS TÉRBEN
Mi a tánc szerepe a kortárs globális/lokális társadalomban? Hogyan viszonyul a „kortárs” tánc a különböző hagyományokhoz? Hogyan lehet dekonstruálni a „kortárs” és a „hagyományos” között kialakított ellentétes viszonyt? Milyen esélyei vannak az innovatív táncoktatásnak és gyakorlatnak a régióban?
Résztvevők:
Miki Braniște (Colectiv A), Feketelaki Tibor, Jakab Melinda, Könczei Csongor, Székely Melinda (Sapientia), Corina Iosif (MȚR), Vava Ștefănescu (CNDB)
Moderátor: Könczei Csilla

20.00
KÖVETKEZTETÉSEK, REFLEXIÓK
Az összes résztvevő közreműködésével
Moderátor: Gondos Emőke (a szimpózium szervezője)