A körülöttünk lévő dolgok. Projekciók, reflexiók, előhívások // Tranzit Visual Lab

Visual Lab — 9.3.2024 08:00

LABORATÓRIUM
A körülöttünk lévő dolgok. Projekciók, reflexiók, előhívások

  1. Március - április

Műhelyünk olyan párbeszédes és intervenciós gyakorlatokból épül fel, amelyek a körülöttünk lévő dolgokon alapulnak. Ezek lehetnek tárgyak, jelenségek, vagy szokások, amelyeket egyszerű eszközökkel, másolással, fénymásolással, nyomon követéssel, exponálással és előhívással kutatunk és tanulmányozunk. A gyakorlatokon keresztül az érzékelés kérdését és a világhoz való viszonyunkat próbáljuk tematizálni. Műhelyünkben olyan hozzánk közel álló tárgyakkal kívánunk dolgozni, amelyeket mindenki magával hozhat és a rendelkezésre álló eszközökkel tanulmányozhat. Használunk majd projektorokat, írásvetítőt, fénymásolót, fényképezőgépeket, kamerákat, videokamerákat, író- és rajzeszközöket.
Koordináló művészek: Miklósi Dénes és Răzvan Anton

Feliratkozás: https://forms.gle/nTcGieQY8tjWTFK49


Tranzit Visual Lab
2023 szeptember - 2024 április

A Tranzit Visual Lab egy tizenéveseknek szánt vizuális alkotóműhely. A program keretében idén ősztől minden szombaton a Tranzit Házban kolozsvári és környékbeli fiatalok vehetnek részt film- és animációs, fotó- és kollázsműhelyekben, valamint számos vegyes médiát használó kísérletben.
A Tranzit Visual Lab kiegészíti a Tranzit Ház rendszeres programját, amelynek keretében több mint 20 éve fejlesztünk művészeti nevelési és kritikai pedagógiai projekteket. Ezek célja a diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelem, a másság, az etnikai és nyelvi sokszínűség tudatosítása, közös terek létrehozása és a együttélés új erőforrásainak a felfedezése.
A Tranzit Visual Lab különös figyelmet fordít a pataréti közösségek fiataljainak a részvételére. Ezek a fiatalok családjaikkal együtt kényszerkilakoltatásokat és áttelepítéseket szenvedtek el, és folyamatosan a perifériára szorulnak. A projektben, valamint a szervezőcsapatban részt vesznek korábbi projektjeink időközben felnőttsorba lépett kedvezményezettjei is.
A Tranzit Visual Lab projektet a Tranzit Alapítvány kezdeményezte, és az În Stare de Bine program finanszírozza. Az În Stare de Bine programot a Kaufland Románia támogatja, és a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg. #InStareDeBine #InvolvementMakesDifference #KauflandRomania #FDSC
Az În Stare de Bine program
Az În Stare de Bine program egy finanszírozási program, amely évente összesen 1 millió euró vissza nem térítendő támogatást nyújt romániai civil szervezeteknek. A programot a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg a Kaufland Románia pénzügyi támogatásával.
A program célja a vidéki és városi közösségekben élő emberek életminőségének javítása olyan kezdeményezések támogatásával, amelyek három kulcsfontosságú területen - kultúra, sport és egészséges életmód - pozitív hatásokat gyakorolnak, és amelyek kiszolgáltatott csoportokat és közösségeket céloznak meg.
Idén kivételesen az ukrajnai humanitárius válság következtében a programot részben átirányították a szomszédos országban zajló háború miatt menekülők támogatására.
További információért látogasson el a www.instaredebine.ro weboldalra.

A Kaufland Románia
A Kaufland Európa egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, amely 8 országban 1.300 áruházzal és 132.000 alkalmazottal, Romániában pedig egy 149 áruházból álló hálózattal rendelkezik. A környezeti és társadalmi felelősségvállalás a Kaufland vállalati politikájának lényeges eleme. A vállalat meggyőződése, hogy a világ mindenki részvételével jobbá tehető, ezért a Kaufland 2018-ban kifejlesztette a “Involvement makes a difference” platformot, amelynek égisze alatt minden társadalmi felelősségvállalási akciót koordinál. A vállalat CSR-projektjeinek többsége regionális vagy nemzeti nem kormányzati szervezetekkel partnerségben valósul meg, és olyan komplex szociális programok megvalósítását célozza meg, amelyeknek kedvezményezettjei nagy társadalmi csoportok.
További részletekért látogasson el a www.kaufland.ro weboldalra.

A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány
A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány (FCSD) egy 1994-ben alapított független, nem kormányzati szervezet, amely erős és fenntartható civil társadalmat létrehozását célozza meg, hozzájárulva a demokratikus értékek védelméhez a civil társadalom szereplőinek közvetlen támogatásán, különböző erőforrások mozgósításán, egy kedvező környezet megteremtésén és a más ágazatokkal való együttműködések kiépítésén keresztül.
További részletek a www.fdsc.ro honlapon találhatók.