Kiállítás és fórum // Tranzit Visual Lab

visual lab — 21.4.2024 14:00

Az elmúlt félévben hétvégenként kísérleti képzőművészeti foglalkozásokat szerveztünk kolozsvári és Kolozsvár környéki fiatalok számára a Tranzit Házban. Dolgoztunk filmmel és animációval, fotográfiával és alternatív fotográfiai eljárásokkal, vegyes nyomtatási és kollázs technikákkal. Büszkén meghívunk benneteket, hogy együtt ünnepeljük ezt a projektet! Ennek érdekében keményen dolgozunk egy kiállításon és egy pedagógiai fórumon. A projekt során rengeteg lelkesedést és jókedvet tapasztaltunk, gyertek el, és osztozzatok ebben velünk!

Kiállítás:
21.04.2024 - 27.04.2024 | 12.00 - 17.00
Megnyitó és beszélgetés az alkotókkal - 21.04.2024 | 17.00

Fórum:
22.04.2024 |17.00 – 18.30|A fiatal közönség és a kreatív tanulás helyszínei
23.04.2024 |17.00 – 18.30|Mi az a kritikai pedagógia?
24.04.2024 |17.00 – 18.30|Kolozsvári diákok és az Országos Diszkrimináció Elleni Tanács képviselőinek beszélgetése
25.04.2024 |17.00 – 18.30|Önreprezentáció és közösségi művészet
26.04.2024 |17.00 – 18.30|A Tranzit Ház csapata mesél az Alapítvány fiataloknak szóló programjairól
27.04.2024 |17.00 – 18.30|Merre tovább? A projekt tanulságai és következtetései

A projekt a Kaufland Románia és a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítványnak köszönhetően valósulhatott meg, akiknek ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni.

A Tranzit Visual Lab a Tranzit Ház hosszú távú stratégiájába illeszkedik, ami alapján több mint 20 éve extrakurrikuláris művészeti oktatási és kritikai pedagógiai projekteket szervezünk. Ezek célja a diszkrimináció és szegregáció elleni küzdelem, a másság, az etnikai és nyelvi sokszínűség tudatosítása, közös terek létrehozása, és az együttélés új erőforrásainak a felkutatása és megteremtése. A Tranzit Visual Lab különös figyelmet fordított a pataréti közösségek fiataljainak a részvételére. Ezek a fiatalok családjaikkal együtt kényszerkilakoltatásokat és áttelepítéseket szenvedtek el, és folyamatosan a perifériára szorulnak. A projektben, valamint a szervezőcsapatban részt vesznek korábbi projektjeink időközben felnőttsorba lépett kedvezményezettjei is.
A Tranzit Visual Lab projektet a Tranzit Alapítvány kezdeményezte, és az În Stare de Bine (Jó létben) program finanszírozza. Az În Stare de Bine programot a Kaufland Románia támogatja, és a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg.

#InStareDeBine #InvolvementMakesDifference #KauflandRomania #FDSC

Az În Stare de Bine (Jó létben) program:
Az În Stare de Bine program egy finanszírozási program, amely évente összesen 1 millió euró vissza nem térítendő támogatást nyújt romániai civil szervezeteknek. A programot a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg a Kaufland Románia pénzügyi támogatásával. A program célja a vidéki és városi közösségekben élő emberek életminőségének javítása olyan kezdeményezések támogatásával, amelyek három kulcsfontosságú területen - kultúra, sport és egészséges életmód - pozitív hatásokat gyakorolnak, és amelyek kiszolgáltatott csoportokat és közösségeket céloznak meg.
Idén kivételesen az ukrajnai humanitárius válság következtében a programot részben átirányították a szomszédos országban zajló háború miatt menekülők támogatására. További információért látogasson el a www.instaredebine.ro weboldalra.

A Kaufland Románia:
A Kaufland Európa egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, amely 8 országban 1.300 áruházzal és 132.000 alkalmazottal, Romániában pedig egy 149 áruházból álló hálózattal rendelkezik. A környezeti és társadalmi felelősségvállalás a Kaufland vállalati politikájának lényeges eleme. A vállalat meggyőződése, hogy a világ mindenki részvételével jobbá tehető, ezért a Kaufland 2018-ban kifejlesztette a “Involvement makes a difference” platformot, amelynek égisze alatt minden társadalmi felelősségvállalási akciót koordinál. A vállalat CSR-projektjeinek többsége regionális vagy nemzeti nem kormányzati szervezetekkel partnerségben valósul meg, és olyan komplex szociális programok megvalósítását célozza meg, amelyeknek kedvezményezettjei nagy társadalmi csoportok. További részletekért látogasson el a www.kaufland.ro weboldalra.

A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány:
A Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány (FCSD) egy 1994-ben alapított független, nem kormányzati szervezet, amely erős és fenntartható civil társadalmat létrehozását célozza meg, hozzájárulva a demokratikus értékek védelméhez a civil társadalom szereplőinek közvetlen támogatásán, különböző erőforrások mozgósításán, egy kedvező környezet megteremtésén és a más ágazatokkal való együttműködések kiépítésén keresztül. További részletek a www.fdsc.ro honlapon találhatók.