Lansare carte // De la romantism la național-comunism. Încercare asupra modernității românești

lansare carte — 12.6.2022 15:00

🔸 De la romantism la național-comunism. Încercare asupra modernității românești, Editura Institutul European, Iași, 2021.
AUTOR: Gelu Sabău

🔸 Scurtă prezentare a volumului
Se va insista asupra importanţei temei abordate, a actualităţii ştiinţifice şi a originalităţii, făcându-se precizări privitoare la poziţia volumului pe piaţă.
Cartea de față este scrisă din perspectiva istoriei ideilor politice și a filosofiei politice, încercând să dezvolte o genealogie intelectuală a modernității românești, pornind de la conceptele de libertate pozitivă, respectiv libertate negativă, așa cum au fost ele dezvoltate de filosoful britanic Isaiah Berlin. Pornind de la cele două concepte ale lui I. Berlin cartea își propune să urmărească felul în care au fost receptate și reinterpretate principalele idei ale modernității în spațiul românesc. Demersul de față se poate încadra în domeniul istoriei ideilor politice sau, mai pe larg, în domeniul istoriei intelectuale sau al istoriei culturale. Specificul lucrării constă în faptul că își propune o abordare sintetică încercând să arate, pornind de la cele două concepte de libertate, felul în care întreaga modernitate românească a fost structurată din punct de vedere intelectual, în special sub influența unor concepte provenind din romantism. Cred că o astfel de perspectivă poate elucida unele aspecte ale evoluției societății românești în epoca modernă, dincolo de toate bulversările la care a fost supusă. Cartea se adresează unor segmente variate de public: în primul rând specialiștilor și cercetătorilor în filosofie politică, științe politice sau celor care cercetează modernitatea (politică, culturală, literară) românească. Apoi, tuturor studenților sau celor care sunt interesați de aceste domenii. Și, nu în cele din urmă, publicului larg, care are curiozități legate de spațiul cultural și politic românesc al ultimilor 150 de ani.

🔸 Opinii despre carte
„Cartea de față este, spun fără nici o exagerare romantică, o comoară. Este o carte foarte frumoasă, foarte interesantă, foarte incitantă, foarte utilă și foarte actuală. […] Pentru mine este o revelație această carte și este foarte important pentru că ne ajută să înțelegem prin ce am trecut.” (Dumitru Borțun)
„O carte pe care, sincer, o consider una din cele mai bune cărți pe care le-am citit în ultima vreme, scrisă de un autor român. Este o veritabilă sinteză de istoria ideilor. Un gen de istorie care e în scriere la noi.” (Adrian Cioroianu)
„De la romantism la național-comunism. Încercare asupra modernității românești își camuflează provocările și ambițiile sub un titlu modest de lucrare ”istorică” și în prezentarea ”didactică”. Avem însă de-a face cu o lucrare de filosofie în adevăratul sens al cuvântului, probabil cu prima încercare serioasă de a cuprinde gândirea politică românească de la pașoptiști la Ceaușescu.” (Arthur Suciu)

🔸 Prezentare invitați
Sergiu Mişcoiu este profesor universitar în cadrul Facultății de Studii Europene (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Este doctor și abilitat în ştiinţe politice al Universităţii Paris-Est (Franța), doctor în istorie al Universităţii Babeş-Bolyai şi conducător de doctorate la aceste două universități. Este Directorul Centrului de Cooperări Internaționale al Universităţii Babeş-Bolyai. Domeniile sale de interes sunt populismul, extremismul, conflictele politice, democrația deliberativă, tranziția politică și democratizarea în Europa Centrală și de Est și Africa francofonă. Este autor a patru cărți, editor sau co-editor a douăzeci de volume internaţionale, autor a 125 de articole și capitole științifice publicate în reviste internaționale și volume colective.
Claudiu Gaiu este filosof. A publicat volumul de eseuri Rewind/Fast-forward (2018). S-a ocupat o vreme cu istoria filosofiei, susţinând un doctorat consacrat scepticismului modernităţii timpurii. A tradus din franceză mai multe lucrări de morală clasică şi de filosofie politică contemporană. Ca editor, a îngrijit apariţia în limba română a unor autori heterodocşi în raport cu tradiţiile curente ale stângii.
Andrei Bereschi este conferențiar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are o formație clasică, care include filosofia antichității greco-romane și filologia latină și greacă. Domeniul său de cercetare se constituie în jurul filosofiei politice exprimate în textele autorilor greci și chiar medievali. A publicat traduceri din Toma d’Aquino, Nicolaus Cusanus, dar și din critica culturală contemporană, cum ar fi Cristopher Lasch.