Expoziție și forum // Tranzit Visual Lab

visual lab — 21.4.2024 14:00

Timp de jumătate de an, în fiecare weekend, Casa Tranzit a fost deschisă adolescenților din Cluj și din imediatele vecinătăți pentru experiment în artele vizuale. Am lucrat cu film și animație, fotografie și procese alternative de fotografiere, tehnici mixte de printare și colaj. Suntem mândri să vă invităm să celebrăm împreună acest proiect! Așa că lucrăm de zor la o expoziție și un forum de pedagogie. Am avut parte de mult entuziasm și voie bună pe parcursul acestui proiect. Haideți cu noi să împărtășim!

Expoziție:
21.04.2024 - 27.04.2024 | 12.00 - 17.00
Vernisaj și discuție cu realizatorii - 21.04.2024 | 17.00

Forum:
22.04.2024 |17.00 - 18.30|Locuri dedicate artei educaționale și publicului tânăr
23.04.2024 |17.00 - 18.30|Ce este pedagogia critică?
24.04.2024 |17.00 - 18.30|Dialog între elevii clujeni și reprezentanții Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
25.04.2024 |17.00 - 18.30|Auto-reprezentare și artă comunitară
26.04.2024 |17.00 - 18.30|Echipa Casei Tranzit despre propriile programe dedicate tinerilor
27.04.2024 |17.00 - 18.30|Încotro? Concluziile proiectului și finisaj

Proiectul a fost posibil grație Kaufland România și Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, cărora le mulțumim.

Tranzit Visual Lab completează programul Casei Tranzit, unde dezvoltăm de peste 20 de ani proiecte de educație extracuriculară prin artă și pedagogie critică ce urmăresc combaterea discriminării și segregării; sensibilizarea față de alteritate și față de diversitatea etnică și lingvistică; crearea de spații comune și incubarea de noi resurse de convivialitate.
Proiectul a acordat o atenție specială participării persoanelor din comunitățile de la Pata Rât, care, împreună cu familiile lor, au suferit evacuări forțate și relocări marginale.
Proiectul Tranzit Visual Lab este derulat de Fundația Tranzit și finanțat prin programul În Stare de Bine, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

#InStareDeBine #ImplicareaFaceDiferenta #KauflandRomania #FDSC

Despre programul În Stare de Bine:
În Stare de Bine este un program anual de finanțare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu susținerea financiară a Kaufland România. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în trei domenii esențiale – cultura, sportul și viața sănătoasă – și care se adresează grupurilor vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte. În acest an, în mod excepțional, criza umanitară din Ucraina a determinat reorientarea parțială a programului către sprijinirea migranților și refugiaților alungați de război din țara vecină. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România:
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 țări, 132.000 de angajați și o rețea de 149 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile:
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.